kontrast
A
A
A
PL / EN

Historia w muzeum

I KONFERENCJA NAUKOWA Z CYKLU MUZEUM - FORMY I ŚRODKI PREZENTACJI

 
Muzeum okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
9 - 11 września 2011 r.
logo konferencji

Konferencja naukowa pt.

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy zorganizowało w dniach od 15-16 września 2011 r. konferencję z cyklu "Muzeum - formy i środki prezentacji" podejmujących problematykę muzealną związaną z ukazywaniem konkretnych rodzajów zbiorów i działaniami temu towarzyszącymi.

Pierwsza z cyklu konferencja pt. "Historia w muzeum" skierowana była przede wszystkim do środowisk muzealnych zajmujących się prezentacją treści historycznych w ramach wystaw oraz zajęć dydaktycznych, jak również do środowisk akademickich związanych programowo z muzealnictwem (instytuty historii, historii sztuki oraz kulturoznawstwa). Konferencja została zorganizowana pod auspicjami Polskiego Komitetu Narodowego International Council of Museums przy współudziale Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy oraz Forum Edukatorów Muzealnych.

Patronat honorowy nad niniejszym przedsięwzięciem objęli: Rafał Bruski - Prezydent Bydgoszczy, Piotr Całbecki - Marszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz Bogdan Zdrojewski - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Głównym celem konferencji była próba udzielenia odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób i przy użyciu jakich środków prezentować dzisiaj w muzeach treści historyczne?

Obrady odbywały się w ramach zagadnień oraz grup panelowo – posterowych:

- Metodologia oraz metodyka wystawiennictwa historycznego

- Oryginał, kopia, replika, rekonstrukcja?

- Formy edukacji historycznej; interakcja

- Rewitalizacja i adaptacja na cele wystawiennicze

- Multimedia i techniki wystawiennicze (giełda wiedzy)

- Przykłady wystaw historycznych (giełda wiedzy)

Organizator

muzeum okręgowe bydgoszcz

Pod auspicjami

muzeum okręgowe bydgoszcz

Współorganizator

muzeum okręgowe bydgoszcz
muzeum okręgowe bydgoszcz
muzeum okręgowe bydgoszcz

Partner

muzeum okręgowe bydgoszcz
muzeum okręgowe bydgoszcz

Patronat honorowy

muzeum okręgowe bydgoszcz
muzeum okręgowe bydgoszcz
muzeum okręgowe bydgoszcz