kontrast
A
A
A
PL / EN

Historia w muzeum

I KONFERENCJA NAUKOWA Z CYKLU MUZEUM - FORMY I ŚRODKI PREZENTACJI

 
Muzeum okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
9 - 11 września 2011 r.
logo konferencji

Program

Konferencja naukowa 
Historia w muzeum. Formy i środki prezentacji
15-17 września 2011 r.

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

Szczegółowy plan konferencji:

15 września 2011 r. (czwartek)

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. Mikołaja Kopernika 1

  9.30 - 10.00   Rejestracja uczestników konferencji
10.00 - 10.30   Przywitanie uczestników
10.30 - 11.00   prof. dr hab. Wojciech Suchocki (Muzeum Narodowe w Poznaniu), Wykład inauguracyjny
11.00 - 11.20 dr hab. Piotr Majewski (Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w Warszawie),                         
Narracja historyczna w muzeach – cenzura czy „polityka kulturalna”?
11.20 - 11.40 Paweł Jaskanis (Muzeum Pałac w Wilanowie), Czy istnieją muzea niehistoryczne?

11.40 - 12.00 Przerwa na kawę 

12.00 - 13.15 I sesja referatowa pt. Metodologia oraz metodyka wystawiennictwa historycznego  
Prowadzenie obrad – dr hab. Tomasz F. de Rosset, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

 • dr Katarzyna Barańska (Instytut Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie), Vita magistra historiae est. O zarządzaniu historią w muzeach
 • Małgorzata Kierczuk-Macieszko (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Dzieła czy działania? O roli aranżacji plastycznej w prezentowaniu treści historycznych we współczesnych muzeach
 • Marta Kliś (Muzeum Solca im. księcia Przemysła w Solcu Kujawskim), Archeologia ciała w kontekście przestrzeni wystawienniczej
 • Dyskusja

13.15 - 14.30 II sesja referatowa pt. Metodologia oraz metodyka wystawiennictwa historycznego  
Prowadzenie obrad – dr hab. Tomasz F. de Rosset, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

 • dr Andrzej Stasiak (Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi), Muzeum historyczne jako produkt turystyczny                                 
 • dr Janusz Trupinda (Muzeum Historyczne Miasta Gdańska), Polska-Niemcy-Krzyżacy. Tak zwane trudne tematy w polityce wystawienniczej Muzeum Zamkowego w Malborku
 • dr Anna Popielarczyk-Pałęga (Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy), Rola placówki muzealnej w kształtowaniu świadomości zbiorowej na przykładzie środowisk polonijnych 
 • Dyskusja

14.30 - 15.45 Obiad w stołówce Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, ul. Chodkiewicza 30              

15.45 - 17.00 III sesja referatowa pt. Metodologia oraz metodyka wystawiennictwa historycznego/Instalacje artystyczne towarzyszące wystawom historycznym  
Prowadzenie obrad – Waldemar Rataj (Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w Warszawie)

 • dr Anna Ptak-Gusin (Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu), Text and Image. Formy i środki prezentacji zbiorów w Muzeum Muncha w Oslo
 • Karolina Zielazak-Szeska (Wydział Historyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Instalacja artystyczna – emocjonalny kontakt z przeszłością
 • Krzysztof Lang (Pracownia Projektowa Maksa sp. z o.o.), Instalacje Artystyczne w Muzeum
 • Dyskusja

17.00 - 17.20 Przerwa na kawę

17.20 – 18.10 IV sesja referatowa pt. Rewitalizacja i adaptacja na cele wystawiennicze  
Prowadzenie obrad – dr hab. Piotr Majewski (Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w Warszawie)

 • Marta Rusnak (Instytut Historii Architektury, Sztuki i Techniki Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej), Prawo a adaptacja obiektów poprzemysłowych na cele muzealne. Wyzwania i konflikty
 • Danuta Olesiuk (Pracownia Komunikacji Multimedialnej, Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, I Państwowe Muzeum na Majdanku), Przestrzeń byłego obozu koncentracyjnego na Majdanku jako eksponat muzealny i obiekt badania eyetrackingowego
 • Dyskusja

18.10 - 18.25 Podsumowanie I dnia obrad
dr Michał F. Woźniak (Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy)
18.30 Obrady Polskiego Komitetu Narodowego ICOM oraz czas wolny dla pozostałych uczestników
20.30 Uroczysta kolacja - Restauracja „Maestra”, Opera „Nova”,  ul. Focha 5

16 września 2011 r. (piątek)

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. Mikołaja Kopernika 1 

9.00 - 10.00 V sesja referatowa pt. Formy edukacji historycznej  
Prowadzenie obrad – Piotr Górajec (Muzeum Pałac w Wilanowie, Forum Edukatorów Muzealnych)

 • doc. dr Oleksiy Karamanov (Department of Education, Ivan Franko National University   of  Lviv), Ja, ty, inny… Wielokulturowy format edukacji historycznej w muzeum
 • Agnieszka Murawska (Muzeum Narodowe w Poznaniu), Numizmaty w edukacji ekonomiczno-historycznej i kulturowej
 • Dyskusja

10.00 - 10.30  Przerwa na kawę

10.30 - 11.45 VI sesja referatowa pt. Formy edukacji historycznej  
Prowadzenie obrad – Piotr Górajec (Muzeum Pałac w Wilanowie, Forum Edukatorów Muzealnych)

 • dr Anna Weronika Brzezińska (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Historie lokalne w wielkopolskich muzeach regionalnych
 • Jolanta Gumula (Muzeum Łazienki Królewskie – Zespół Pałacowo – Ogrodowy w Warszawie), Muzea sztuki a rezydencje – gdzie łatwiej…? Problematyka prowadzenia edukacji historycznej w Muzeum Łazienki Królewskie z punktu widzenia byłego pracownika muzeum sztuki. 
 • Piotr Szaradowski (Muzeum Narodowe w Poznaniu), Muzeum dziecięce w Pałacu w Rogalinie – projektowanie edukacji
 • Dyskusja

11.45 – 12.10 Przerwa na kawę

12.10 - 14.00 VII sesja referatowa pt. Przykłady wystaw historycznych  
Prowadzenie obrad – Paweł Jaskanis (Muzeum Pałac w Wilanowie)

 • Renata Kripaitė, (Vilna Gaon Jewish State Museum Righteous Gentiles Department), The exposition of “Rescued Lithuanian Jewish Child Tells about Shoah” disc presentation
 • dr Małgorzata Machałek (Muzeum Narodowe w Szczecinie), Najnowsza historia Szczecina i Pomorza Zachodniego na przykładzie projektu Centrum Dialogu Przełomy realizowanego przez Muzeum Narodowe w Szczecinie
 • dr hab. Tomasz F. de Rosset, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Voodoo – margines historii i sztuki             
 • Arkadiusz Blachowski (Muzeum Fotografii Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy), Środki i sposoby prezentacji historii fotografii na przykładzie Muzeum Fotografii WSG w Bydgoszczy
 • Dyskusja

14.00 – 15.15 Obiad w stołówce Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, ul. Chodkiewicza 30    

15.15 - 16.35 VIII sesja referatowa pt. Oryginał, kopia, replika, rekonstrukcja?
Prowadzenie obrad –  dr hab. Aleksander Jankowski, prof. UKW (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

 • dr Joanna Wojciechowska-Kucięba (Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Lubelski), Rola oryginału, kopii, repliki i rekonstrukcji dzieła sztuki we współczesnym muzeum
 • prof. dr hab. Dariusz Markowski (Zakład Konserwacji i Restauracji Sztuki Nowoczesnej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Falsyfikaty w muzeach. Muzealnik, konserwator dzieł sztuki w roli eksperta                                                         
 • dr hab. Janusz Hochleitner, prof. UWM (Muzeum Zamkowe w Malborku), Interpretacja przeszłości a rekonstrukcje historyczne na przykładzie bitwy grunwaldzkiej i oblężenia Malborka
 • Dyskusja

16.35 - 17.00  Podsumowanie II dnia obrad
Paweł Jaskanis (Muzeum Pałac w Wilanowie)
17.00 - 21.00 Przejście do siedziby Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy - Galeria Sztuki Nowoczesnej (ul. Mennica 8)

 • Kolacja - szwedzki stół   
 • Zwiedzanie ekspozycji wraz z przewodnikami               

17 września 2011 r. (sobota)

8.30 Zbiórka uczestników przy budynku Galerii Sztuki Nowoczesnej (ul. Mennica 8) - wyjazd autokarem do Exploseum
9.00 - 11.00 Prezentacja firm
11.00 - 11.30 Przerwa na kawę
11.30 - 13.30 I sesja panelowa pt. Formy edukacji historycznej; interakcja
Prowadzenie obrad – Piotr Górajec (Muzeum Pałac w Wilanowie, Forum Edukatorów Muzealnych)

 • Anna Grzelak (Muzeum Narodowe w Krakowie), W jaki sposób mówić o malarstwie  historycznym końca XVIII i XIX w. – działania i metody edukacyjne w Sukiennicach
 • Bożena Pysiewicz, (Muzeum Narodowe w Warszawie), Sztuka w historycznym kontekście. Lekcje w Muzeum Narodowym w Warszawie jako przykład interakcji szkoła-muzeum
 • Dorota Słowińska (Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie), Pruszkowskie warsztaty historyczno-artystyczne – nowe formy prezentacji prahistorii
 • dr Anna Wickiewicz (Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu), W krzywym zwierciadle. Jeńcy wojenni w obozach Wehrmachtu. Projekt edukacyjny Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
 • Marcin Owsiński (Muzeum Stutthof w Sztutowie), Wystawiennictwo i edukacja we współczesnym polskim muzeum martyrologicznym na przykładzie  działań Muzeum Stutthof w Sztutowie
 • Dyskusja

13.30 - 15.30 II sesja panelowa pt. Multimedia i techniki wystawiennicze 
Prowadzenie obrad –  Mateusz Soliński (Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego)

 • Martyna Łukasiewicz (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Historyczny spacer w cyberprzestrzeni – innowacja czy zagrożenie?
 • Wojciech Pazik (Muzeum Narodowe w Kielcach), Muzeum: rzeczywistość historyczna – wirtualna – rozszerzona. Problem multimedializacji obiektu zabytkowego na przykładzie Pałacu biskupów krakowskich w Kielcach
 • Elżbieta Grygiel (Muzeum Pałac w Wilanowie), Wortal muzeum - platforma wiedzy
 • Aleksandra Śliwińska (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego, Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi), O historii włókiennictwa i cyberprzestrzeni w fabryce Geyera
 • Dyskusja

11.30 - 12.30 I Sesja posterowa pt. Oryginał, kopia, replika, rekonstrukcja?/ Przykłady wystaw historycznych/Formy edukacji historycznej; interakcja 
Prowadzenie – dr Wojciech Ślusarczyk (Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy)

 • Piotr Adamczyk (Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu), Muzealne Skrzynie....? – edukacja historyczna
 • Krzysztof Lang (Pracownia Projektowa Maksa sp. z o.o.), Rekonstrukcje w muzeum
 • Barbara Rydzewska (Muzeum Mazowieckie w Płocku), X wieków Płocka  - wystawa nowego typu
 • Michał Bolka (Katedra Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), Wystawa „Cudowne lata” jako próba wieloaspektowej prezentacji lat 70. i. 80 w Polsce
 • Anna Szybowicz (Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy), Od Starego Rynku do Placu Wolności. Spacer ulicami międzywojennej Bydgoszczy
 • Anna Kornelia Jędrzejewska (Muzeum Okręgowe w Toruniu), Mikołaj Kopernik, toruńskie pierniki i „gotyk na dotyk” - interaktywne formy edukacji  historycznej w Muzeum Okręgowym w Toruniu
 • Iwona Kowalczyk Mizerakowska (Państwowe Muzeum Archeologiczne - Arsenał w Warszawie), Edukacja Muzealna w Państwowym Muzeum Archeologicznym - Przeszłość - Teraźniejszość - Przyszłość

14.30 - 15.30  II Sesja posterowa pt. Metodologia oraz metodyka wystawiennictwa historycznego
Rewitalizacja i adaptacja na cele wystawiennicze
Prowadzenie  – Anna Szybowicz (Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy)

 •  Anna Szukalska-Kuś (Muzeum Narodowe w Poznaniu), Trudne historyczne tematy - ich dostępność dla najmłodszego widza. Praktyka Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego w Poznaniu 
 • Marek Fijałkowski (Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile), Problemy tworzenia ekspozycji historycznej i forma jej prezentacji w Muzeum Okręgowym w Pile
 • dr Łukasz Nadolski (Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy), Obrazy z pola bitwy – muzeum a historia działań wojennych
 • Michał Grabowski (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa), Dawna przestrzeń Wieży Ratuszowej w Krakowie a oczekiwania współczesnej publiczności  – prezentacja założeń scenariusza nowe wystawy stałej
 • dr Andrzej J. Wójcik (Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie), Wykorzystanie podziemnych obiektów pogórniczych dla celów wystawienniczych na przykładzie Kopalni Ćwiczebnej w Dąbrowie Górniczej
 • dr Seweryn Adam Kuter (Muzeum Czartoryskich w Puławach), Przeszłość – Przyszłości. Adaptacja Świątyni Sybilli, Domu Gotyckiego oraz wnętrz pałacowych w Puławach na cele wystawiennicze 

Równolegle z obradami odbywać będzie się zwiedzanie Exploseum – Centrum techniki wojennej DAG Fabrik Bromberg – ekspozycji utworzonej w dawnej, niemieckiej fabryce materiałów wybuchowych


15.30  Powrót autokarem do miasta
16.00  Obiad w stołówce Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, ul. Chodkiewicza 30