kontrast
A
A
A
PL / EN

Historia w muzeum

I KONFERENCJA NAUKOWA Z CYKLU MUZEUM - FORMY I ŚRODKI PREZENTACJI

 
Muzeum okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
9 - 11 września 2011 r.
logo konferencji

O cyklu

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy dążąc do podnoszenia kompetencji zawodowych kadry muzealnej oraz upowszechniania wiedzy użytecznej w codziennej pracy muzealników, zapoczątkowało cykl konferencji pt. "Muzeum - formy i środki prezentacji".

Głównym celem kolejnych edycji konferencji jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie w jaki sposób i przy użyciu jakich środków prezentować muzealia oraz różnego rodzaju treści. Jak tworzyć i zarządzać działaniami towarzyszącymi wystawie.

Konferencja adresowana jest przede wszystkim do środowisk muzealnych zajmujących się prezentacją treści w ramach wystaw oraz zajęć dydaktycznych, jak również do środowisk akademickich związanych programowo z muzealnictwem (instytuty historii, historii sztuki oraz kulturoznawstwa).